Elamiskunst sarnaneb rohkem maadlus- kui tantsukunstiga.
                                                             - Marcus Aurelius